Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

28 Януари, 2017   Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.   ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ Процедура: „Транснационални и дунавски партньорства” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА За информация натиснете…

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства” ”- Индикативна дата на обявяване: Ноември

27 Януари, 2017 Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства” ”- Индикативна дата на обявяване: Ноември   Цел: развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост Допустими кандидати:…

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

27 Януари, 2017 Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли   Цел: повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработвне…

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”- Индикативна дата на обявяване: Април

27 Януари, 2017 Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”- Индикативна дата на обявяване: Април   Цел: Подпомагане нa съвместни дейности и проекти; иновации в продукти…

Процедура: „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” -Индикативна дата на обявяване: Юни

Процедура: „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” -Индикативна дата на обявяване: Юни

27 Януари, 2017 Процедура: „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” -Индикативна дата на обявяване: Юни   Цел: създаване на нова и подобряване на съществуваща инфраструктура за подпомагане…

Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

27 Януари, 2017 Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” – Индикативна дата на обявяване: Април   Цел: създаване и развитие на нови…