Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

27 Януари, 2017

Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” – Индикативна дата на обявяване: Април

 

Цел: създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК.

Допустими дейности: дейности за реализиране на предприемачески идеи; дейности за разработка на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.

Размер на БФП: 50 000 лв – 391 166 лв