Новa италианска инвестиция в Пловдив с подкрепата на  Глобал Бизнес Груп

Новa италианска инвестиция в Пловдив с подкрепата на Глобал Бизнес Груп

02 Май 2017,

Новa италианска инвестиция в Пловдив с подкрепата на  Глобал Бизнес Груп

 

Mollificio Legnanese Spa (www.mollificiolegnanese.it), историческата компания от региона на Ломбардия, основана през 1955 г.,  реши да интернационализира дейността си в България, за да се справи по-ефективно с предизвикателствата на световния пазар.

Персоналът на дружеството в Италия наброява 100 служители, които са разпределени  в два производствени обекти. Общият годишен оборот от над 10 милиона евро, се формира от производство на пружини за автомобилната и мотоциклетна индустрия, битова техника и индустриални системи. Сред основните клиенти на фирмата се нареждат Fiat Auto, Electrolux, Piaggio, Valeo, General Electric.
След направени проучвания в различни райони на България, братята Андреа и Франко Масари, избраха Пловдив, където да изградят новата си производствена база, отчитайки  подходящия баланс между качество на инфраструктурата, наличието на квалифицирана работна ръка и разходите за основните производствени фактори.

Така бе взето решение за създаването на българска компания „МЛ Спрингс” ЕООД , 100 % собственост на италианската компания.

Първият етап от инвестицията, която вече стартира, предвижда наемането на площ от 1300 м2 в една от промишлените зони на Пловдив и назначаването на 15 служители. За търсене и подбор на персонала Global Business Group бе ефективно подпомагната от RostaBalkani HR, надеждна агенция, която разполага с  млад  и компетентен екип, готов да окаже съдействие на малки, средни и големи предприятия, работещи в България През следващите три години се предвижда разширение на производството и постепенно увеличение броя на служителите.

Производството ще бъде ориентирано основно към износа, със заявеното намерение за откриване на нови пазари. Стратегическото местоположение  на България я прави първичен хъб за създаването на търговски взаимоотношения с Близкия Изток и бившите съветски републики.

Глобал Бизнес Груп оказа съдействие във всички етапи на стартираща компания: учредяване на дружество, намиране на подходяща индустриална сграда, отношенията с държавните органи, проучване и избор на различни доставчици на услуги (агенти по недвижими имоти, проектанти, строителни и инженерингови компании, счетоводни фирми, HR структури).

Управителят на „ML Спрингс България”, Андреа Масари, даде положителна оценка на услугите, предлагани от Глобал Бизнес Груп, изразявайки надежда за продължаване на сътрудничеството  и за по-нататъшно развитие на инвестицията. Наред с всичко останали, бизнес планът планира използването на  средствата на ЕС за придобиване на нови машини и обучение на служителите на фирмата.