От юли започва прием на проекти от програмата за селските райони

От юли започва прием на проекти от програмата за селските райони

01 Юни 2017,

От юли започва прием на проекти от програмата за селските райони

В края на годината ще стартира и дългоочакваното кандидатстване за неземеделски дейности

От юли се възстановява подаването на проекти по Програмата за развитие на селските райони, след като повече от половин година кандидатстването беше блокирано. Според публикувания актуален график за прием на документи по програмата предстои да се отворят девет схеми за подпомагане, част от които за пръв път. В документа на земеделското министерство не са посочени сумите, за които ще може да се кандидатства, но по неофициална информация става въпрос за общо над 200 млн. евро.

Нови възможности за малките и младите

Първи ще могат да кандидатстват за финансиране най-малките производители по т.нар. тематична подпрограма, осигуряваща средства за дребния бизнес. От началото на юли ще могат да бъдат подавани проекти по схемата за помощ за получаване на консултантски услуги от малки стопани, а месец по-късно – от август, и за инвестиции в малки стопанства. Лятото предстои да бъде отворен прием и на друга мярка за консултантски услуги – за земеделски и горски стопани, която е насочена към всички. В края на август пък е насочен прием и за проекти на млади фермери – една от мерките, по която се очаква по-висок интерес от кандидати и за която вероятно ще бъдат отделени над 40 млн. евро по неофициална информация на “Капитал”.

През летния период ще се кандидатства и по схеми, свързани с т.нар. подход “Лидер” и общностите за местно развитие. През юли и август е планиран прием по три схеми в тази област – за прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие, за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество с местни инициативни групи и за разходи за популяризиране на стратегии за местно развитие.

Големите бизнес мерки – след септември

От публикувания график се вижда, че приемът по най-атрактивните схеми за кандидатите ще бъде във втората половина на годината. Така например през септември и октомври ще се набират проекти по схемата за инвестиции в преработка, която е една от най-атрактивните в програмата, като възможният бюджет е до над 80 млн. евро. Чак в края на годината – през декември, за пръв път от началото на програмата преди три години ще тръгне и мярката за инвестиции в неземеделски дейности в селата, която е дълго чакана от бизнеса и по която е възможен бюджет от около 50 млн. евро. Същевременно тази схема беше свързана и с много скандали в предходната програма заради строителството на къщи за гости, за които имаше съмнения, че се ползват само за собствени нужди, както и заради кандидатстването с проекти за покупка на луксозни автомобили.

Тръгват и горските схеми

През есента трябва да тръгнат и три схеми, насочени към горския сектор. През октомври е планиран прием на проекти за предотвратяване на щети по горите от пожари и природни бедствия, както и за предотвратяването на такива. Бизнесът ще може да кандидатства и по схема за инвестиции в лесовъдство и преработка на горски продукти, към която се очаква най-засилен интерес.

През есента ще тръгне и усвояването на средства за широколентов интернет в селата – мярка, по която може да кандидатства единствено държавната агенция за електронно управление. Планиран е и прием на проекти за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и подобряване на културното и природното наследство на селата. По въпросната схема се ремонтират храмове и манастири. В публикувания график на фонд “Земеделие” няма информация кога се планира прием на проекти от общини по схемите за инвестиции в инфраструктура по селата. В началото на годината беше заложено през есента да могат да се подават такива проекти. Настоящото “отпадане” на схемите от графика най-вероятно е свързано с все още некласираните проекти от предходните приеми.

Голямо закъснение

За последно в края на миналата година фонд “Земеделие” приемаше проекти по програмата за селските райони, като тогава беше обявен и прием за целия бюджет от схемата за инвестиции в земеделски стопанства, която е най-атрактивна за бизнеса. Оттогава обаче не е давана възможност за кандидатстване по нито една схема, което означава, че при планираното отваряне на нови приеми през юли на практика ще бъде пропусната повече от половин в година, в която е можело да се подават заявления. Подобно изоставане, както и бавното одобряване на проекти от предходни приеми обаче могат да създадат сериозни проблеми на България. Причината е, че само след годината страната ще бъде изложена пред риск от загуба на средства, ако не успее да покрие междинните цели за усвояване на пари от програмата.

Програмата за развитие на селските райони е с бюджет 2.9 млрд. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2020 г. Към януари тази година изплатените средства по нея са били за малко над 100 млн. евро.

Източник: www.capital.bg