Дейности

Нашата цел е Вашият просперитет!

ServicesПолезна информация: През октомври 2015г., правителството на България направи промени в разпоредбите на Закона за насърчаване на чуждите инвестиции. Целта бе да се намалят тежестите върху инвеститорите, които кандидатстват за сертификат за инвестиция. По този начин ще им се дава възможност да посочат кои от изискваните данни, да бъдат намирани в публичните регистри. Чуждестранните инвестори ще бъдат освободени от ангажимент да подават документи, които вече са били входирани в Българската агенция за инвестиции, като част от други административни процедури.
Глобал Бизнес Груп предлага глобални решения в един глобализиран свят като осигурява съдействие и обслужване на фирми, които имат намерение да интернационализират своята дейност. Глобализацията на пазарите, икономиките и търговските отношения налага на фирмите, които искат да се развиват и разрастват постоянна необходимост от актуална информация за инвестиционните възможности в чужбина.
Интернационализацията е възприемане на новите пазари физически и технически достъпни, като пространство за развитие с перспективи и възможности за прехвърляне частично или цялостно на производствения процес, ресурси и ноу – хау. Инвестирането извън собствените национални граници предполага контакти, взаимоотношения и диалог с различни култури в рамките на различни системи от правила и закони. В резултат на това се създават възможности, но възникват и трудности.
Глобал Бизнес Груп има за цел да улеснява достъпа до международните пазари, осигурявайки на клиентите си мрежа от професионалисти в състояние да се намесват бързо и ефективно, както във фазата на предварителните анализи, формулирането на стратегии и изработването на програми, така и в последствие по време на оперативната фаза.

Защо да изберем Пловдив и региона?

Град Пловдив е водещ индустриален център в България.  Областта се конкурира със столицата София, като остава лидер  в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти, както и в производството на изделия от каучук и пластмаси. Общо Пловдивска област осигурява над 66 000 работни места в преработващата промишленост, а от няколко години градът е втора дестинация за аутсорсинг услуги в България.