Конкурентноспособността на България се е подобрила

Конкурентноспособността на България се е подобрила

30 Май 2016,

Конкурентноспособността на България се е подобрила

Конкурентоспособността на България се подобрява, показва изследване на швейцарската организация IMD World Competitiveness Center и българския й партньор Центъра за изследване на демокрацията. Докладът класира страните на база анкети сред бизнеса с 20 показателя като икономическото представяне, ефективност на правителството и бизнеса, състоянието на инфраструктурата.

Страната ни е напреднала с 5 места през 2016 г., нареждайки се на 50-а позиция от 61 държави. Директно пред нас е Румъния, която обаче отстъпва с две позиции спрямо 2015 г. Подобна е позицията на България и в друг индекс на конкурентоспособност – на Световния икономически форум – 54-о място, от 140 държави, но без промяна през есента на 2015 г.

Икономика на износа и ниските цени

Според изследването износът на услуги е основно предимство на българската икономика – аутсорсингът и IT секторът. Той е допринесъл за 6.76% от БВП, което е три пъти над средното за класацията.

Ценовото равнище влияе благоприятно, като по този показател страната се нарежда на 11-о място от 61 изследвани. В анкета към мениджъри на български компании 79.2% от участниците определят конкурентните цени като водещи. България е втората най-изгодна дестинация спрямо цената на живота, а разноските за наем на офис помещения я поставят на шесто.

Близо 70.8% анкетираните посочват ниския корпоративен данък в страната като основно предимство. На другия полюс е процентът на събраните косвени данъци, който е далеч над средния.