През 2015 цената на труда е най-ниска в България и най-висока в Дания

През 2015 цената на труда е най-ниска в България и най-висока в Дания

4 Април 2016,

През 2015 цената на труда е най-ниска в България и най-висока в Дания

Средното заплащане за час труд в ЕС през 2015 е в размер на €25 и €29,5 за еврозоната. Разликите по държави-членки варират силно като най-ниско е заплащането в България (€4,1 на час), а най-високо в Дания (€41,3 на час). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Данните се отнасят за заетите в цялата икономика без сектора на селското стопанство и държавната администрация.
В края на класацията с най-ниски разходи за заплати се нареждат и Румъния (€5), Литва (€6,8), Латвия (€7,1) и Унгария (€€7,5). В другия край на скалата след Дания се подреждат Белгия (€)39,1, Швеция (€37,4), Люксембург (€36,2) и Франция (€35,1).
Средна цена на труда за час по сектори в ЕС и еврозоната (съответно):
– индустрия – €25,9 и €32,2;
– услуги – €24,9 и €28,6;
– строителство – €22,4 и €25,8;
– икономическите дейности извън бизнеса (без държавната администрация) – €25,1 и €29,4.
Цената на труда е съставена от разходи за заплати и други разходи. През 2015 от общите разходи за труд средно 24% са други разходи в ЕС и 26% в еврозоната. Тук също има големи разлики между държавите като в Малта тези разходи са 6%, а във Франция 33,2%.
През 2015 цената на труда за цялата икономика се е повишила с 2% в ЕС и с 1,5% в еврозоната. Най-голям ръст по този показател в рамките на еврозоната има в Латвия (+7,3%), Литва (+5,6%) и Естония (+5,3%). Спад се наблюдава в Кипър (-1%) и Италия (-0,5%).
Извън еврозоната страните-членки с най-голям ръст в разходите за заплати спрямо 2014 са Румъния (+8,3%) и България (+7%), а най-малък ръст има в Дания и Хърватия (по +1,7%).