ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ  ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП  ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

05 Май 2016,

ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ  ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП  ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ осигури  допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за още 274 проектни предложения.

Сред получилите финансиране са два проекта подготвени от Глобал Бизнес Груп:

От категория малки предприятия фирма „Еф Джи България” ООД с 68 точки и БФП в размер на 162 698,22 лева

От категория средни предприятия фирма „Марциа Багс” ЕООД с 68 точки и БФП в размер на 368 609,80 лева.

Процедурата дава възможност на българските МСП за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел създаване на конкурентни предимства и засилване на експортния потенциал.