Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” - Индикативна дата на обявяване: Април

27 Януари, 2017 Процедура: „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства” – Индикативна дата на обявяване: Април   Цел: създаване и развитие на нови…