ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

26 Април 2017, Коя е програмата: Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 Процедура: BG05MPOP001-1.021 “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”   Каква е целта на процедурата Целта на процедурата е…