Зам. министър Русинова: Схемата „Обучения и заетост“ по ОПРЧР приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

Зам. министър Русинова: Схемата „Обучения и заетост“ по ОПРЧР приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

2 ноември 2018,

Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova, която участва в пресконференция за представянето на нова Платформа за осигуряване на заетост на хора над 55 години. Инициативата е на водещи компании в областта на „Човешките ресурси“. Русинова припомни и за стартиралата през 2018 г. програма „Работа“, която първоначално се реализираше в 14 общини с висока безработица, а след това обхвана цялата страна. Бюджетът на програмата е 80 млн. лв., а целта й е да интегрира дълготрайно безработни хора на пазара на труда, които могат да бъдат наети в частния сектор или на работа в общините.

Зам.-министърът цитира рекордно ниските нива на безработицата, която е малко над 4%, включително и за хората над 55 години. По данни на Агенцията по заетостта около 18% от регистрираните безработни в Бюрата по труда са хора над 55-годишна възраст, като броят на регистрираните безработни над 50 г. е малко над 72 000 души. Русинова уточни, че най-съществената група регистрирани безработни над 55 г. са тези със средно, основно или по-ниско образование, а делът на продължително безработните над 50-годишна възраст е около 40%.

„За нас е изключително важно хората, които остават по-дълго на пазара на труда, да бъдат задържани на същото работно място, или ако се наложи да сменят работата си, бързо да могат да заемат ново работно място“, коментира зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че инициативата за създаване на Платформата за осигуряване на заетост на хора над 55 години е изцяло в подкрепа на политиките на Министерството на труда и социалната политика по отношение на по-качествена и продължителна заетост на хората над 55-годишна възраст. „Всеки човек, който дълги години е работил в дадена компания и е професионалист в областта си, може да бъде изключително ценен не само като работи в тази компания, но и като обучава млади служители“, подчерта зам.-министърът.