Анализ на осъществимостта

services

Company registration
in Bulgaria

Why Bulgaria?
Over the last decade, Bulgaria has become an attractive economic destination for foreign investors.
 
Some of the main advantages for foreign investors are:
  • Bulgaria is a member of the European Union, NATO and WTO. The stability of the currency is supported by the currency board, pegging the Bulgarian lev to the euro at the level of 1.96;
  • Bulgaria has one of the lowest government debts in the European Union (18.9 % of GDP) and one of the lowest budget deficits (-1.5%) as of 2013;
  • Excellent geo- location. Important European transport corridors crosses the country, such as: IV, VII, VIII, IX, Х;
  • Local legislations provides significant incentives for foreign investors;
  • Bulgaria has the most favourable tax regime in Europe. Corporate income tax rate is 10%, the lowest in the EU. Personal income tax is 10 %, flat rate. Industries in high-unemployment areas are granted 0% tax rate;
  • There is a 2-year VAT exemption for imports of equipment for investment projects over €5 million, creating at least 50 jobs;
  • Favorable office rents and low cost of utilities. Bulgarian cost of electricity for industrial users is 70% of the European average.

Global Business Group provides an integrated package of services for company registration in Bulgaria, providing full access to information, experience and network of trusted professionals and experts.

Management technology gives managers the applications they need in order to act more effectively and focus on what’s essential.

Oценка нуждите на клиента и запознаването му с местния контекст, с цел правилна преценка за инвестицията
Oпределяне идеалния път съвместно с предприемача за постигане на конкретните цели
Tрансформиране дейностите по планиране и стратегическо изследване в конкретни действия
Прилагане на всички действия, необходими за постигане на конкретни и осезаеми резултати
Оптимизиране използваните ресурси, с цел създаване на ефективна и ефикасна компания
Създаване условия за развитие на компанията чрез използване на нови възможности и насърчаване на иновациите
We Enjoy Working

What People Say

Буллтек ООД стартира производствена дейност свързана с обработка на метали в Пловдив през 2009 г.с наети лица към момента 150. Използвали сме услугите на Global Business Group, от фазата на проучване на инвестиционната ситуация в България, до създаване на производственa база. Бяхме подкрепени в търсенето на източници на финансиране, банкови и безвъздмезни средства и подпомогнати…

Джанмарко Сантучи Изпълнителен Директор

Силно препоръчвам на италианския предприемач, който възнамерява да инвестира в услугите на Глобал Бизнес Груп. Ще откриете екип от сплотени и компетентни професионалисти, с дългогодишен опит и солидни познания за страната. Имахме нужда от местна подкрепа, която да се погрижи за всички аспекти на делокализацията, в намирането на подходящо място за производство и в управлението…

Ералдо Агостини Изпълнителен Директор