Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи по проект OITBC-MSMES

Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи по проект OITBC-MSMES

10.04.2024 Консорциумът, изпълняващ проект OITBC-MSMES по програма Еразъм+, завърши една от основните дейности по проекта – „Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи“, изпълнявайки предварително зададените…