„Глобал Бизнес Груп“ представи възможностите за Европейско финансиране пред членовете на „БУЛТИШ“

„Глобал Бизнес Груп“ представи възможностите за Европейско финансиране пред членовете на „БУЛТИШ“

23.01.2023 На 21.01.2023 в хотел Маркита, гр.Велинград, „Глобал Бизнес Груп“ взе участие в ежегодната среща на български и турски предприемачи, членове на Дружество „Бултиш“. В присъствието на около 20 предриемача,…