Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

27.07.2022 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Каква е целта на процедурата Повишена ефективност на производствените…

Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро

Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро

11.07.2022 Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро На 6 юли 2022 г. ЕК прие споразумение за партньорство с България за…