Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

02.12.2021 Очаква се общата сума на заемите по финансовия инструмент да надвиши 70 млн. лв. Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент…