Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

26.04.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Процедура № BG06RDNP001-4.012   Каква е…

Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

14.04.2021 Многоезична дигитална платформа в рамките на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ ще даде възможност на всички европейци да споделят своите виждания, идеи, опасения и очаквания за бъдещето на…