ФИРМИ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПИК И REACT-EU

ФИРМИ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПИК И REACT-EU

14.03.2022

 В края на март трябва да стартира процедурата “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна. Нейният бюджет е 136 226 120 лв., а средствата са от ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) и втория транш за 2022 г. по инициативата REACT-EU. Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за малки и средни предприятия и устойчиво възстановяване на икономиката.

В момента се работи усилено по подготовката на условията за кандидатстване. По данни на Управляващия орган на ОПИК в близките дни те ще бъдат обявени за публично обсъждане. По процедурата могат да кандидатстват малки и средни предприятия от производствен сектор “С”, които имат три приключени финансови години. Преценява се какъв да бъде долният праг на оборот, който фирмата да е реализирала, за да е допустима за кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ ще е 50%. Останалите 50 на сто трябва да бъдат осигурени от бенефициента.

Процедурата няма да е тежка и тромава, уверяват от управляващия орган. Стремежът е тя да бъде доста облекчена, да се реализира възможно най-скоро и средствата бързо да стигнат до предприятията. Проектните предложения ще се подават електронно с опростен формуляр.

Изготвен е подробен списък с активи, в който те са точно посочени и определени (термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори за топъл въздух и др.) Идентифицираното оборудване ще бъде остойностено, което ще спести време при оценка на проектните предложения и така парите по-бързо ще достигнат до бенефициентите. Предварителното определяне на стойността на активите ще прекрати практиката на завишаване на цените им при представяне на оферти.

В подкрепа на иновациите и конкурентоспособността през настоящия програмен период 2021-2027 г. са предвидени над 7 милиарда лева. Бюджетът на Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” е 2 919 751 977 лв. За “Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” са заделени 2 138 594 709 лв. Средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат разпределяни по три фиша – “Програма за икономическа трансформация”, “Програма за  развитие на индустриални зони и паркове AttractInvestBG” и “Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации”.

Част от средствата по програмите ще бъдат отпускани като безвъзмездна финансова помощ, а други – чрез финансови инструменти, като тенденцията е все по-голям дял от инвестициите да бъдат финансов инженеринг. Първите планирани за обявяване процедури по новите програми са “Технологична модернизация” и “ИКТ решения и киберсигурност в МСП”.

Източник: www.bta.bg

Снимка: pixabay.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *