Услуги

ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

За Успешен
Бизнес в България

Global Business Group предлага комплексни решения и услуги на компаниите, които възнамеряват да развиват бизнеса си до международно ниво. Глобализацията на пазарите, икономиката и търговските връзки поставя изисквания към компаниите, които искат да развиват бизнеса си.

Интернационализация

Възприемане на нови пазари физически и технически достъпни като пространство за развитие с перспективи и възможности за частично или пълно прехвърляне на производствения процес, ресурсите и "как се прави".

Възможности и трудности

Инвестирането отвъд националните граници предполага контакти, връзки и диалог с различни култури в рамките на различни системи от правила и закони. В резултат на това се създават възможности, но възникват трудности.

Мрежа от професионалисти

Глобал Бизнес Груп има за цел да улесни достъпа до международните пазари, като предоставя на своите клиенти мрежа от професионалисти, които могат да се намесят бързо и ефикасно, както във фазата на предварителния анализ, при формулирането на стратегии и в програмирането, така и по-късно на оперативната фаза.

Защо Пловдив и регионът?

Пловдив е водещ индустриален център в България. Регионът се конкурира със столицата София, оставайки лидер в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и хартиени и картонени продукти, химически продукти, каучук и пластмаси. Общо Пловдивският регион осигурява над 66 000 работни места в преработващата промишленост и от няколко години градът е втората дестинация за аутсорсинг услуги в България.

ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ НА БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

АУТСОРСИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КОНСТИТУЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО

БАНКОВА СИСТЕМА

МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.