Бизнес онлайн

Дейности

Бизнес онлайн

Пандемията COVID-19 даде силен тласък на цифровизацията на икономическите дейности и използването на електронна търговия. Ограниченията за пътуване и затварянето на магазини насърчиха значително транзакциите и покупките в мрежата. Онлайн търговията носи редица предимства както за продавача, така и за клиента, като намаляване на разходите, бързина и удобство на избора, по-добро съвпадение на търсене и предлагане.

Ето защо ГБГ избра да предложи нова услуга, изцяло насочена към развитието на електронния бизнес.

Не просто виртуална витрина, където можете да изложите своите продукти, а наистина глобален и иновативен подход за тези, които желаят да развиват бизнеса си онлайн.

Обединихме усилията си с професионалисти в сферата на дигиталната търговия, които имат дългогодишен опит в разработването и прилагането на най-иновативните решения.

ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП

Пакетът услуги включва следните основни дейности

Съдействие за съставяне на ценоразпис

Управление на профил в Alibaba

Създаване и поддържане на мултиплатформен виртуален магазин

Проследяване на продажбите

Управление на мултиплатформени канали за продажби

Изготвяне на изгодни рекламни кампании

Управление на склад в Amazon

Оптимизиране на позиционирането и излагането на Вашите продукти

ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП

Бизнес онлайн

Съдействие за съставяне на ценоразпис

Идентифицираме и анализираме фиксирани и променливи разходи, които влияят върху продажната цена на продуктите, гарантирайки марж на печалбата при всяка транзакция.

Създаване и поддържане на мултиплатформен виртуален магазин

Създаваме виртуален магазин за Вашата компания, за да изтъкнем предимствата и характерните особености на марката и продуктите.

Управление на мултиплатформени канали за продажби

Интегрираме, ако е възможно и необходимо, различни външни системи за продажби като Amazon и Alibaba*, за да гарантираме ефикасност на посетителските потоци и по-добро съотношение посещение/покупка.

Управление на склад в Amazon

Създаваме и поддържаме вторична система за съхранение на фиксирани цени, като анализираме и установяваме подходящата честота на попълване на наличностите, което позволява планиране на производството в дългосрочен план.

Управление на профил в Alibaba

Създаваме и поддържаме актуален профил на Вашата компания в Alibaba, за да оптимизираме видимостта на Вашата марка.

Проследяване на продажбите

Изготвяме персонализирани отчети с цел проследяване на резултатите от продажбите и предприемане на необходимите действия в отговор на тенденциите в онлайн търговията.

Изготвяне на изгодни рекламни кампании

Подготвяме и провеждаме рекламни кампании на базата на подробен анализ на характеристиките на Вашите продукти и целевите пазари.

Оптимизиране на позиционирането и излагането на Вашите продукти

Изготвяме най-подходящото описание и визуализация на Вашите продукти, в зависимост от специфичните функционалности на различните платформи и приложения.

Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.