Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

14.04.2021

Многоезична дигитална платформа в рамките на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ ще даде възможност на всички европейци да споделят своите виждания, идеи, опасения и очаквания за бъдещето на Съюза, превръщайки ги в преки участници в изграждането на една по-демократична и по-устойчива Европа.

Гражданите на ЕС, загрижени за бъдещето на Европа, ще могат да изразят своите тревоги, надежди и мечти, да дебатират и да обменят гледни точки, идеи и решения на проблемите, които ги вълнуват, и които считат за важни за общото европейско бъдеще на всеки от официалните езици на Съюза.

Платформата ще позволи на гражданите на Европа да дискутират, инициират и участват в събития по значими за тях теми на регионално, национално и европейско ниво. Това ще предостави уникална възможност на хората да дадат своя личен принос в определянето на бъдещето на Европейския съюз.

„Конференцията за бъдещето на Европа“ ще бъде официално открита на Деня на Европа (9 май).

Снимка: https://euobserver.com/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *