Новата програма InvestEU предвижда 400 млрд. евро за устойчиви и иновативни инвестиции до 2027 г.

Новата програма InvestEU предвижда 400 млрд. евро за устойчиви и иновативни инвестиции до 2027 г.

11.03.2021

Програмата InvestEU е част от пакета за възстановяване Next Generation EU. Планираният по програмата ресурс ще бъде мобилизиран за реализацията на стратегически инвестиции във фармацевтичната, медицинската и ИКТ индустрията.

Освен, че ще допринася за постигането на климатичните, екологичните и социалните цели на ЕС, програмата ще осигури подкрепа и за пострадали от пандемията МСП.

Направленията, в които ще бъдат разпределени средствата са устойчива инфраструктура (38%), МСП (26%), научни изследвания, иновации и цифровизация (25%) и социални инвестиции (11%).

Изпълнението на програмата InvestEU ще бъде подпомогнато от Европейския инвестиционен фонд, който от своя страна ще получи допълнително финансиране от 375 млн. евро.

По материали на Вестник Банкеръ

Снимка: https://www.smeunited.eu/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *