Нашата успешна 2019!

Нашата успешна 2019!

20.12.2019 г.

Уважаеми клиенти и приятели,

С наближаване края на годината е време да направим равносметка: нашата е положителна!

Разработихме и успешно приключихме няколко европейски проекта, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Човешки ресурси“ за над 1 млн. лева безвъзмездни средства. От финансиране се възползваха някои водещи компании в съответните си сектори: Bulltek, FG Bulgaria, Zobele Bulgaria и Security Group 3D.

Ето и повече подробности:

Фирма „Буллтек“ ООД получи почти 170 000лв за внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси и производство ERP  и CRP. По ОП „Развитие на човешки ресурси“, Буллтек беше подкрепена със 180 000 лв. за обучения на заетите лица в дружеството.

С фирма „Еф Джи България“ ЕООД  реализирахме два проекта по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на дружеството финансиран с над 160 000лв. и въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система за управление на околната среда БДС EN ISO14 001:2015 с безвъзмездни средства в размер на 85 000лв.

„Дзобеле България“ ЕООД се концентрира върху ОП „Развитите на човешки ресурси“, възползвайки се от 240 000лв. за подобряване на условията на труд и почти 60 000лв за обучение на кадрите си.

„Сикюрити груп 3Д“ ООД също подобриха условията на труд на наетите си лица със 135 000лв.

Накратко, конкретни проекти и видими резултати, реализирани от фирми утвърдени през годините които инвестират, осигуряват работни места и подпомагат българската икономика. Ето защо сме горди, че съвместно предоставяйки нашите компетенции увеличихме производствения капацитет и модернизирахме организацията на компанията, като направихме производството по-ефективно и подобрихме условията на труд на персонала.

Въпреки  тези важни постигнати цели, ние не спираме тук…напротив!

Очакваме нови предизвикателства и постигане на нови успехи!

Ако и вие искате да израствате, не се колебайте да се свържете с нас