Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

18.03.2021

Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 г. бе одобрена от Комитета за наблюдение на програмата.

Мерките и подмерките, които ще стартират през годината са насочени към земеделски производители, млади и малки земеделски стопани и чувствителни сектори.

През април се очаква да стартира приемът по подмерките 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с цел стимулиране на устойчивото и цифровото възстановяване на земеделския сектор. Ще се подпомагат инвестиции в направленията напояване, околна среда, пречиствателни съоръжения и дигитализация и автоматизация на производството.

Подкрепа за въвеждане на съвременни технологии и осигуряване на безопасни условия на труд ще бъде предоставена по подмерките 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” и 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, чийто старт е планиран за есента.

Други подмерки, които се предвижда да бъдат отворени до края на 2021 г. са 1.2. “Демонстрационни дейности и действия по осведомяване, 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” и 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи”.

По материали на https://enterprise.bg/

Снимка: https://www.recap-h2020.eu/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *