Икономически сектори

Нашата цел е Вашият просперитет!

Global Business
Group

АБОНИРАНЕ ЗА НОВИНИ
ВЗЕМЕТЕ ЕКСКЛУЗИВНИ ОФЕРТИ, КОИТО НЯМА ДА НАМЕРИТЕ НИКЪДЕ ДРУГАДЕ НАПРАВО ВЪВ ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ!
Нашата цел е Вашият просперитет

Иконимически сектори

Аутсорсинг на бизнес процеси

Aутсорсинг секторът на България е съсредоточен в няколко големи градове и университетски центрове – столицата София, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Варна и Велико Търново. България е много атрактивна дестинация за офшорен аутсорсинг.  Предлага квалифицирани специалисти, ниски наеми на бизнес площи и конкурентни цени за осъществяване на бизнес дейност.

 • Компаниите, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси, предлагат услуги на повече от 25 различни езика в сферата на
  • информационни и комуникационни технологии
  • поддръжка на клиенти/call&support центрове
  • маркетинг и ПР (Връзки с обществеността)
  • кинопродукции и др.

От България се обслужват клиенти от Западна Европа, Северна Америка и Азия, като повечето от тях са в класациите за най- големите в света компании – Sutherland Global Services, TELUS International Europe, 60K и др. Най-голям процент заемат дейностите на кол-център операциите, обслужване на клиенти, следвани от пазарните проучвания.

Информационни технологии

Информационните технологии, свързани с бизнеса в България, са технологии за преработка на бизнес информация и производство на информационни продукти използвани за целите на фирменото управление. В България има  редица софтуерни компании, които извършват услуги за някои от най-големите клиенти на света като Боинг, БМВ, Нокиа, Тойота, Нортел, Мазерати и др. Други гиганти като SAP и Computer Sciences имат локални лаборатории в София. ИТ секторът е концентриран в София, но други големи градове, като Пловдив също представляват аутсорсинг дестинации за чуждестранни компании или клонове на български компании.

 • ИТ секторът в България расте с около 30% на година, а страната разполага с редица предимства благодарение на висококвалифицирана работна сила, конкурентни цени, дълги традиции в информационните технологии и телекомуникациите.
 • Към края на 2015 г., ИТ секторът е привлякъл над 260 милиона евро преки чуждестранни инвестиции, почти изключително съсредоточени в програмирането и сходните му дейности.

Електротехника и електроника

В България електротехническата промишленост е структуроопределящ отрасъл със съществено влияние върху цялата индустрия. България е една от водещите страни за производство на електромотори, трансформатори, акумулатори, кабели, електромери. Електротехническа и електронна инженерна индустрия в страната е експортно ориентирана предимно към държави от ЕС. Нейният експорт обхваща 35% от общата индустриална продукция. Голям брой международни компании, като Siemens, Schneider Electric, Hyundai Heavy Industries, ABB, Liebherr откриват България като най-добра дестинация за техния бизнес в Източна Европа. България предлага квалифицирана и опитна работна ръка за нуждите на  електротехниката и електрониката – от персонал за сглобяване до високо квалифицирани инженери.

 • В подсектор “Производство на електрически съоръжения” се произвежда 4.1% от обема на индустриалното производство и се създава 4.3% от добавената стойност в индустрията. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 19.9 млрд. лв.
 • В подсектор “Производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти” се произвеждат 1.2% от обема на индустриалното производство и се създава 2.4% от добавената стойност в индустрията. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 0.6 млрд. лв. 

Хранително- вкусова индустрия

Хранително-вкусовата промишленост в България е традиционно развит отрасъл със значително място в икономиката и експорта на страната. Високото качество на земеделските земи в комбинация с благоприятните климатични условия в страната позволяват отглеждането на голямо разнообразие от култури. Половината от територията на страната е земеделска земя с екологично чисти и плодородни почви. Значителните чуждестранни инвестиции на мултинационални компании заемат голям, почти доминиращ пазарен дял в няколко ключови сектори като сладкарски изделия, мляко, храни, напитки, биологично производство на плодове – Nestle, Kraft Foods, Ferrero, Rigoni di Asiago и др. България има дългогодишни традиции във винопроизводството, страната се нарежда между първите 15 страни – производителки в света.

 • През 2016 г. производството на хранителни продукти участва с 11.7% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост.
 • През 2016г. производството на храни отбелязва ръст от 2.5%, а през следващата 2017 г. е отчетен 2.4% ръст на производството

Логистика и транспорт

Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Поради стратегическото си  географско положение България притежава редица преимущества свързани с транспорта и логистиката.  През България преминават важни международни пътища от Западна Европа към  Близкия и Средниян изток и от Северна и Източна Европа към  Егейско и Адриатическо море. Развити са всички видове транспорт: сухоземен – шосеен, железопътен, тръбопроводен; воден – речен и морски; въздушен.   

 • 5 паневропейски транспортни коридора преминават през страната
 • 6 магистрали, някои от тях се строят в момента
 • 230 ж.п. гари с възможност за товаро-разтоварна дейност
 • 4 международни летища
 • 2 основни морски пристанища на Черно море
 • 4 основни речни пристанища на р.Дунав

 Tpaнcпopтният ceĸтop в Бългapия дaвa paбoтa нa близo 160 000 дyши. Сектор, който         допринася за над 15% от БВП на страната.

     В България оперират някой от лидерите в логистиката в Европа и света като Willi Betz, DHL и In Time. Международната логистична компания “Жефко” (GEFCO) има офиси в София и във Варна. DB Schenker развива дейност България от повече от 25 години и има логистичен център в Пловдив.

 

Машиностроене и механика

Машиностроенето е сектор с важно значение за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и заетостта. Секторът е силно свързан с другите индустрии като електроника и електротехника. Българското машиностроене е експортно ориентиран отрасъл. Машиностроителните предприятия изнасят над 50% от произведената продукция и реализират около 10-12% от общия износ за страната. Повече от половината от износа на машиностроителна продукция, се реализира в страните от Европейския съюз (ЕС). По традиция износът на машиностроителна продукция за Германия и Италия заема най-голям относителен дял. В България се произвеждат основни компоненти за двигатели, седалкови системи за превозни средства, хидравлични и орбитални мотори, лагери и др.

 • Редица големи международни компании от сектора оперират в България като: SKF, Montupet, IXETIC, Palfinger, Festo, SeBordnetze, Yazaki, Lufthansa, Grammer, Witte и много други.
 • През 2016 г. в сектора оперират 1003 компании, 70% от които са микропредприятия, 23% – малки, 6% средни и 1% големи компании.
 • През 2016 г. производството на хранителни продукти участва с 11.7% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост.
 • През 2016г. производството на храни отбелязва ръст от 2.5%, а през следващата 2017 г. е отчетен 2.4% ръст на производството
Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.