Близо 290 млн. лв. ще бъдат разпределени през 2018 г. по "Конкурентоспособност" Индикативната годишна работна програма е отворена за обществено обсъждане до 20 октомври

Близо 290 млн. лв. ще бъдат разпределени през 2018 г. по "Конкурентоспособност" Индикативната годишна работна програма е отворена за обществено обсъждане до 20 октомври

20 Октомври 2017,

Близо 290 млн. лв. ще бъдат разпределени през 2018 г. по “Конкурентоспособност”
Индикативната годишна работна програма е отворена за обществено обсъждане до 20 октомври

 

Близо 290 млн. лв. безвъзмездни средства са предвидени да бъдат разпределени сред компаниите за проекти по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” през следващата година. Това става ясно от индикативната годишна работна програма, която е отворена за обществено обсъждане до края на седмицата (20 октомври). Сумата е с около 70 млн. лв. повече, отколкото бяха заделени за тази година. Малко над половината от средствата ще бъдат предоставени за растеж на малки и средни предприятия. Останалите ще си поделят всякакви по големина компании, които искат да внедрят иновации, както и клъстери. За 2018 г. не се предвижда финансиране за енергийна ефективност.
Освен субсидиите за бизнеса както всяка година средства са планирани за държавния “София тех парк”. Предвиден е ресурс и за газовия интерконектор с Гърция.

Малки и средни фирми
Първа се очаква да бъде открита най-голямата процедура за бизнеса догодина. Общо 150.6 млн. лв. (77 млн. евро) ще бъдат разпределени сред съществуващи микро-, малки и средни предприятия за подобряване на производствения капацитет. Процедурата трябва да бъде отворена през април, а документи ще се приемат до юни. Със субсидиите компаниите ще могат да придобиват материални и нематериални активи, да разработват и внедряват системи за качество, както и ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. В зависимост от категорията на предприятието и вида на дейността ще се покриват между 25 и 70% от разходите по проектите. Минималната помощ ще бъде 100 хил. лв., а максималната – 1 млн. лв.

Иновации
Общо 107.6 млн. лв. (55 млн. евро) са предвидени за стимулиране внедряването на иновации в компаниите. Процедурата ще бъде насочена към всякакви по размер съществуващи предприятия. Със средствата те ще могат да закупуват материални и нематериални активи за внедряване на иновацията, както и да заплащат консултантски и помощни услуги. Предвижда се с европейски средства да се финансират между 25 и 90% от разходите по проектите в зависимост от това каква категория е предприятието и каква е подпомаганата дейност. Минималната субсидия ще бъде 100 хил. лв., а максималната – 1.5 млн. лв. Очаква се процедурата да бъде открита в края на годината, а срокът за подаване на предложения да е до февруари 2019 г.

За клъстерите
Допълнителни средства са предвидени и за клъстерите, след като голяма част от кандидатите в откритата по-рано тази година процедура бяха отхвърлени заради административни несъответствия. През 2018 г. за развитието на иновационни клъстери са определени 29.9 млн. лв. (15.3 млн. евро). Ще се финансират дейности за обмен на информация и трансфер на технологии, маркетинг на клъстерите за привличане на нови членове, както и за организиране на обучения и семинари за обмен на знания. Безвъзмездното финансиране ще покрива 65% от разходите, като субсидията ще варира между 200 и 500 хил. лв. на проект. Процедурата вероятно ще бъде обявена през септември, а документи ще се подават до ноември 2018 г.

“София тех парк”
За развитие на “София тех парк” са заделени 39.6 млн. лв. (20.3 млн. евро). Процедурата е чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент и би трябвало да започне през есента. Държавният парк всяка година влиза в плановете за финансиране по “Конкурентоспособност”, но практиката досега показва, че процедурата върви с известно закъснение. През април тази година например беше сключен договор за 12.3 млн. лв., като средствата бяха предвидени в програмата за 2016 г. За тази година са заложени нови 39.6 млн. лв., но процедурата още не е отворена.

Газова връзка
Също по процедура чрез директно предоставяне се предвижда да бъдат предоставени 76.3 млн. лв. (39 млн. евро) за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. Бенефициент ще бъде инвестиционното дружество Ай Си Джи Би, в което акционери с равни дялове са “Български енергиен холдинг” и гръцката IGI Poseidon. Проектът е на етап провеждане на пазарни тестове за резервиране на капацитет.