Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

22.01.2024 Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ Приоритет: 1. Иновации и растеж Приоритет: 2. Кръгова икономика  Каква е целта…

ББР с нов инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

ББР с нов инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

08.06.2023 Новата програма на банката е разработена съвместно с бизнеса с цел облекчаване на достъпа до финансиране за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските структурни…

Седем банки ще предоставят средства на фирмите, за да продължат да се развиват

Седем банки ще предоставят средства на фирмите, за да продължат да се развиват

12.05.2022 В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето…

Европейски кредити за младите фермери

Европейски кредити за младите фермери

27.09.2019 ЕК и Европейската инвестиционна банка отделят 1 млрд. евро за финансирането им   Да се насърчат младите хора да се включват в иначе доста “застаряващия” сектор на земеделието е…