BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

16.02.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални…

BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

02.02.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ Инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ Процедура: BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради…

Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

27.07.2022 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Каква е целта на процедурата Повишена ефективност на производствените…