BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

11.05.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Нисковъглеродна икономика“ Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Процедура: BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане…

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

16.02.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални…

България се нарежда сред отличниците в Европа по дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия

България се нарежда сред отличниците в Европа по дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия

21.01.2022 Според Евростат, през 2020 г. възобновяемите източници съставляват 22% от брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз, надхвърляйки с 2 процентни пункта целта, заложена в Директива (EC) 2018/2001…