Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

16.11.2021 На 9 и 10 ноември 2021 г. в София, в централата на Федерацията на научно-техническите съюзи се проведе конференция по енергийна ефективност, организирана от Камарата на енергийните одитори. Глобал…

Енергийна ефективност - възможности за финансиране  и рискове от санкциониране

Енергийна ефективност - възможности за финансиране и рискове от санкциониране

9 Ноември 2016, Енергийна ефективност – възможности за финансиране  и рискове от санкциониране   Eнергиен одит – това е процедура за оценка на съществуващата енергийна консумация и идентифициране на възможности за…