Фирма „Буллтек“ ООД приключи успешно проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност“

14 ноември 2018,

лого програма

Фирма „Буллтек“ ООД със седалище и производствена база в гр. Пловдив е специализирана в производството на метални и пластмасови компоненти за токопрекъсвачи на средно и ниско напрежение. От създаването си през 2009г. до момента фирмата успява да се докаже като атрактивен партньор като в момента работи за клиенти от Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Финландия, Египет и др.

През месец септември 2018г., фирмата приключи успешно поредния си Европейски проект с ДБФП BG16RFOP002-2.002-0384 “Развитие на управленския капацитет на Буллтек ООД чрез закупуване, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси и производство на ERP и CRP” , благодарение на предоставена БФП по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Целта на проекта е свързана с достигане на най-добрите европейски и световни практики за управление на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността на фирмата, чрез внедряване на иновативна интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси, производство и ресурси ERP и CRP и система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015.

Общата стойност на проекта е в размер на 240 000лв., от които 142 800лв. европейско и 25 200лв. национално съфинансиране. Размерът на БФП е в размер на 70% от общата стойност на проекта.

Реализирането на проекта дава възможност да се подобрят и разширят бизнес дейностите и управлението във фирмата, както и да бъдат въведени нови услуги и процеси. Фирмата ще се развива по-бързо и по-успешно и ще повиши своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на ЕС чрез ОП “Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено и само на „Буллтек“ ООД и по никакъв начин не отразява позиция на ЕС или на УО на програмата.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *