Фондове на ЕС през 2018г.

Фондове на ЕС през 2018г.

ФОНДОВЕ НА ЕС ПРЕЗ 2018 г


Уважаеми клиенти, тук може да прегледате основните възможности за финансиране предвидени за 2018 г.

Изберете процедурата, която най-добре отговаря на Вашите бизнес планове!

 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

 

ОП „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ РАЙОНИ“