София

Нашата цел е Вашият просперитет!

Global Business
Group

АБОНИРАНЕ ЗА РЕГУЛЯРНИ НОВИНИ
ВЗЕМЕТЕ ЕКСКЛУЗИВНИ ОФЕРТИ, КОИТО НЯМА ДА НАМЕРИТЕ НИКЪДЕ ДРУГАДЕ НАПРАВО ВЪВ ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ!
Нашата цел е Вашият просперитет!

София

София (Sofia) е столицата на България и най-големият град в страната. В Европейския съюз се нарежда на 15-то място с население от 1 286 383 души.  Разположена е в централната част на Западна България, в Софийската котловина и нейната площ е 492 km². София възниква на кръстопът на изключително важни пътища, това са транс-европейските коридори Е-80, Е-79, които свързват Западна Европа с Мала Азия и Близкия Изток, и Балтийско с Егейско море. Като основен административен, индустриален, културен, транспортен и университетски център на България, в нея се съсредоточава 1/6 от промишленото производство на страната. Благодарение на своето стратегическо местоположение на Балканския полуостров, София и в миналото и днес е търговски, туристически и културен център.

Историята й датира от преди 7 000 години. По времето на Римската империя тя е център на римска провинция Долна Дакия, а император Константин Велики го нарича „Моят Рим”. На 4 януари 1878 г. София се освобождава от османска власт и заради стратегическото й разположение, на 4 април 1879 г. бива провъзгласена за столица на България. Тя започва да се развива изключително бързо и до 30-те години на миналия век (по времето на цар Борис ІІІ) се превръща в модерен Eвропейски град. По време на Втората Световна война е бомбардирана от британските и американски ВВС и частично разрушена. След 9 септември 1944 г. в България настават политически промени, които повлияват върху облика й.  Започват да се строят нови сгради в урбанистична архитектура. В наши дни, столицата София може да се похвали с много архитектурни промени, което я превръща в съвременен и много посещаван европейски град.

Икономическа информация и чуждестранни инвестици

София е първа в икономически план сред градовете в България. Тези процеси на развитие са стимулирани предвид и големия инвеститорски интерес към региона. Последните години добрият темп на усвояване на европейски средства също допринася за развитието му. Столицата е най – големият промишлен център на страната като съотношението на тежката промишленост към леката е 55 : 45 (тежката промишленост е силно концентрирана в две зони – гара Север и гара Искър). 

В зоната на Софийско поле се добиват железни руди, строителни материали и лигнитни въглища. Строителните материали са пясък, чакъл, ломен камък, варовик и глини. Районът освен това е богат и на минерални води. Хидроминералните ресурси на територията на София заемат значителен дял от тези на страната (общо 15 находища с разход на минерална вода – 130 литра (секунда). В тежката промишленост, столицата генерира 14 % от машиностроенето и металообработването, 9 % от химическата и каучуковата промишленост, 10 % от целулозната и 11 % от текстилната промишленост на страната.

Голямо е нейното значение като център за хранително – вкусовата, мебелната и шивашката промишленост.

Тя е административната единица с най-висок относителен дял на заетите в непроизводствената сфера и обслужващата дейност,  в резултат на което региона е с едни от най – ниските проценти на безработица в страната. Регионът има много добри условия за развитие в бъдеще. Важна предпоставка за това са наличието на квалифицирана и многоезична работна сила, големите запаси на енергийни ресурси, минерални суровини, доброто развитие на отраслите – носители на научно – техническия прогрес, благоприятното транспортно – географско положение, както и наличието на производствена и социална инфраструктура.

Секторът на недвижими имоти и инвестиране отбеляза оживление през 2015 година.

Подобрението в доверието на икономиката на страната се повишава, което респективно се отразява и на пазара на жилища, защото все повече хора търсят по-големи имоти с цел подобряване стандарта си на живот. С около 20% са се увеличили сделките с цел инвестиция от предходната 2014 година. Банките играят също важна роля в развитието на сектора, предлагайки по-изгодните условия за кредитиране. Търсенето на купувачите, предизвиква ответен отговор при предприемачите, в тази връзка разрешителни за строеж се издават 5 пъти повече спрямо най-активният период за страната (2012г.).

Интересен факт е притегателната сила на  България като аутсорсинг дестинация.

Тя заема трето място в света, ползвайки се със силна репутация.  Софтуерната индустрия вече формира 1.74% от БВП на страната, а за последните 10 години приходите на ИТ компаниите са отбелязали ръст от 600%. Секторите на информационните и комуникационните технологии и на аутсорсинг и бизнес услугите, са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места. Само за последните 12 месеца техният брой е 41 000 в тези сфери.

Изт: mediapool.bg, bg.m.wikipedia, Агенция за чуждестранни инвестиции, hippointinvest.bg

 
Ключови предимства

Защо да Инвестираме в България ?

Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.