Новини

Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

16.11.2021 На 9 и 10 ноември 2021 г. в София, в централата на Федерацията на научно-техническите съюзи се проведе конференция по енергийна ефективност, организирана от Камарата на енергийните одитори. Глобал…

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

15.11.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Процедура № BG06RDNP001-4.013 Каква…

Мерки, предвидени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027

Мерки, предвидени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027

08.11.2021 Над 100 представители на бизнес сектора, организации и институции участваха в обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за новия програмен период 2021-2027. Предвижда…

Близо половин милиард евро субсидии за подпомагане на българското земеделие предвижда Планът за възстановяване

Близо половин милиард евро субсидии за подпомагане на българското земеделие предвижда Планът за възстановяване

04.11.2021 През първото тримесечие на 2022 г. ще бъдат обявени планираните схеми за подпомагане. Очаква се да бъдат подкрепени инвестиции в четири основни направления: ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ…

72 млн. лв. в подкрепа на земеделските производители за преодоляване на последствията от COVID-19

72 млн. лв. в подкрепа на земеделските производители за преодоляване на последствията от COVID-19

01.11.2021 ДФ „Земеделие“ разпредели 72 млн. лв. по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Разпределението на средствата по Временната…

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

26.04.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Процедура № BG06RDNP001-4.012   Каква е…