Новини

Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

17.02.2021 Европейският План за възстановяване и устойчивост предвижда финансова подкрепа за развитието на 4 индустриални парка в България до края на 2023 г. Очакваното финансиране е 416.5 милиона лева, като…

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) обявява нова процедура по програмата за промотиране на земеделската продукция на ЕС - AGRIP

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) обявява нова процедура по програмата за промотиране на земеделската продукция на ЕС - AGRIP

03.02.2021 Програмата е предназначена за популяризиране на качествата на агро-продуктите от ЕС и високите производствени стандарти; повишаване на конкурентоспособността и потреблението на европейската земеделска продукция както в ЕС, така и…

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

05.10.2020 Коя е програмата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ Каква е целта на процедурата По-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите,…

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

20/08/2020 Коя е програмата           Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ Каква е целта на процедурата Повишаване капацитета и стимулиране…

Глобал Бизнес Груп ООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073

Глобал Бизнес Груп ООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073

Глобал Бизнес Груп ООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.073, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,…

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

13.07.2020 Коя е програмата           Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Каква е целта на процедурата Осигуряване на…