Новини

Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи по проект OITBC-MSMES

Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи по проект OITBC-MSMES

10.04.2024 Консорциумът, изпълняващ проект OITBC-MSMES по програма Еразъм+, завърши една от основните дейности по проекта – „Проучване и доклад за транспонирането на законодателните актове, касаещи корпоративни кризи“, изпълнявайки предварително зададените…

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

22.01.2024 Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ Приоритет: 1. Иновации и растеж Приоритет: 2. Кръгова икономика  Каква е целта…

„Преглед и встъпително обучение за справяне с бизнес кризи за микро и малки предприятия“ (OITBC-MSMES“) - проект по програма Еразъм+

„Преглед и встъпително обучение за справяне с бизнес кризи за микро и малки предприятия“ (OITBC-MSMES“) - проект по програма Еразъм+

17.11.2023 Глобал Бизнес Груп е част от консорциума, изпълняващ проект по програма Еразъм+ „Преглед и встъпително обучение за справяне с бизнес кризи за микро и малки предприятия“ (OITBC-MSMES“) ОСНОВНА ЦЕЛ:…

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

07.11.2023 Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 Процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ Приоритет: 1. Иновации и растеж Приоритет: 2. Кръгова икономика Каква е целта…

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

19.10.2023 Коя е програмата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура: BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ Каква е целта на процедурата Предоставяне на помощ на предприятията за подобряване на здравословната и…

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

03.08.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ Каква е целта…