Новини

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020

26.04.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Процедура № BG06RDNP001-4.012   Каква е…

Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

Уникална платформа за дебати и активно гражданско участие ще бъде отворена за гражданите на ЕС на 19 април 2021 г. като част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“

14.04.2021 Многоезична дигитална платформа в рамките на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ ще даде възможност на всички европейци да споделят своите виждания, идеи, опасения и очаквания за бъдещето на…

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

18.03.2021 Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 г. бе одобрена от Комитета за наблюдение на програмата. Мерките и подмерките, които ще стартират през…

Новата програма InvestEU предвижда 400 млрд. евро за устойчиви и иновативни инвестиции до 2027 г.

Новата програма InvestEU предвижда 400 млрд. евро за устойчиви и иновативни инвестиции до 2027 г.

11.03.2021 Програмата InvestEU е част от пакета за възстановяване Next Generation EU. Планираният по програмата ресурс ще бъде мобилизиран за реализацията на стратегически инвестиции във фармацевтичната, медицинската и ИКТ индустрията.…

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

05.03.2021 В онлайн форум с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница…

Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

17.02.2021 Европейският План за възстановяване и устойчивост предвижда финансова подкрепа за развитието на 4 индустриални парка в България до края на 2023 г. Очакваното финансиране е 416.5 милиона лева, като…