Новини

Отворена процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Отворена процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

17.02.2020 Коя е програмата           Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Каква е целта на процедурата Повишаване на иновационната дейност на българските предприятия, с…

ЕС обособява фонд за синя икономика

ЕС обособява фонд за синя икономика

06.02.2020 Фонд “BlueInvest”за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика бе стартиран официално днес от Европейската комисия. Той ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд…

STARTUP-И?

STARTUP-И?

Всички сме чували понятието STARTUP/ СТАРТЪП и вече до толкова е навлезнало в употреба, че дори не се замисляме какво означава. Често се използва за предприемачество или за малък стартиращ…

Новият програмен период 2021г. -2027г. за оперативна програма Развитие на Човешките ресурси предвижда близо 4 млрд. лева.

Новият програмен период 2021г. -2027г. за оперативна програма Развитие на Човешките ресурси предвижда близо 4 млрд. лева.

06.01.2020 Средствата ще са 70% повече от предходния период. Прогнозният бюджет и бъдещата концепция за следващите 7 годишна рамка бяха представени  по време на първото заседание на Тематичната работна група…

Нашата успешна 2019!

Нашата успешна 2019!

20.12.2019 г. Уважаеми клиенти и приятели, С наближаване края на годината е време да направим равносметка: нашата е положителна! Разработихме и успешно приключихме няколко европейски проекта, финансирани от ОП „Иновации…

По-качествени  условия на труд чрез Министерство на Социалната политика и заетостта

По-качествени условия на труд чрез Министерство на Социалната политика и заетостта

17.12.2019 „Фонд условия на труд“ към Министерство на Социалната политика и заетостта финансира подобряване / ремонти / на съществуващ или нает сграден фонд и условия за труд на персонала. Приемат…