Новини

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

07.11.2023 Коя е програмата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 Процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ Приоритет: 1. Иновации и растеж Приоритет: 2. Кръгова икономика Каква е целта…

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

19.10.2023 Коя е програмата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура: BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ Каква е целта на процедурата Предоставяне на помощ на предприятията за подобряване на здравословната и…

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

03.08.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ Каква е целта…

ББР с нов инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

ББР с нов инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

08.06.2023 Новата програма на банката е разработена съвместно с бизнеса с цел облекчаване на достъпа до финансиране за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските структурни…

BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

11.05.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Нисковъглеродна икономика“ Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Процедура: BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане…

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

16.02.2023 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални…