Новини

Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

27.07.2022 Коя е програмата Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Каква е целта на процедурата Повишена ефективност на производствените…

Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро

Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро

11.07.2022 Споразумение за партньорство между ЕК и България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро На 6 юли 2022 г. ЕК прие споразумение за партньорство с България за…

Европейската комисия създаде платформата EU-Ukraine Business Matchmaking Platform, чиято цел е да установи бърз контакт между предприятията/фирмите от ЕС и Украйна

Европейската комисия създаде платформата EU-Ukraine Business Matchmaking Platform, чиято цел е да установи бърз контакт между предприятията/фирмите от ЕС и Украйна

21.06.2022 Като част от действията на ЕС за солидарност с Украйна, Европейската комисия предприе набор от действия, за да помогне на Украйна в износа на селскостопанската ѝ продукция и зърно, които след…

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

23.05.2022   Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Процедура № BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения…