Конкурс за финансиране на проекти „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“

Конкурс за финансиране на проекти „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“

13.01.2022

Фондация „Америка за България“ търси проекти в областта на селския туризъм в Северна България, предлагащи запомнящи се, атрактивни преживявания с потенциал за привличане на туристи, които да дават поминък на местните хора и да им осигуряват възможности за икономическа независимост и добър стандарт на живот.

Партньори в тази инициатива са Италианското посолство в България и Италианската търговска агенция, които ще допринесат с богатия италиански опит в тази сфера.

Допустими кандидати:

Конкурсът е отворен за проектни предложения на юридически лица, регистрирани в България, фермери, микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели или обединения от партньорски организации.

Задължително условие е проектите да се осъществяват на територията на областите северно от Стара планина – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

Фокус на проектите:

  • Запомнящи се преживявания: работа във ферми, събиране на реколта, градинарство, аранжиране на градини, риболов, езда, посещение на винарски изби и др.;
  • Образователни и опознавателни дейности: турове във ферми, работилници за нови умения, курсове и уроци, демонстрации за правене на храни и грижа за животни, работа и начин на живот във ферма, занаятчийски събития и др.;
  • Директен маркетинг: дейности, в които фермите директно предлагат продукция и осъществяват контакт с туристи, като самостоятелно бране на продукция („набери си сам“ услуги), продажба на приготвени на място храни, продукти за пикник, щандове, на които се продава прясна и готова продукция, и др.;
  • Посещения с престой: пренощуване с каравани, кемпери, палатки, стаи за гости и др.;
  • Регулярни пазари и събития: фермерски пазари и събития, които предлагат автентично преживяване в подходяща среда, местни продукти и др.

Допустими разходи:

Преки разходи – материали, оборудване, разходи за наем, услуги, квалификационни курсове и други (90%);

Административни разходи – организационни и други дейности по управлението на проекта – заплащане на труд на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, счетоводни услуги, банкови такси, и други (10%).

 Допустими дейности:

  • Дейности, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика
  • Продукти и услуги, създадени за индивидуални посещения и групи туристи, спрямо техните изисквания, които предлагат незабравими и автентични преживявания в селски общности
  • Малки инфраструктурни дейности

Размер на финансирането на одобрен проект: до 25 000 лева.

Срок за изпълнение на проектите: Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на двадесет и четири месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв носи предимство.

Срок за кандидатстване: 15 февруари 2022 г.

Източник: https://us4bg.org/

Снимка: https://pixabay.com/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *