ЕС обособява фонд за синя икономика

ЕС обособява фонд за синя икономика

06.02.2020

Фонд “BlueInvest”за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика бе стартиран официално днес от Европейската комисия. Той ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Тя обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия – от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие – често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД, които разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

Смята се, че синята икономика е сектор, който може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, посочват от ЕК. Сред целите на новата инициатива, свързана с подкрепа и развиване на синята икономика  ще бъде създаване на общност в интернет, подпомагане на инвестиционната готовност на бизнеса и на инвеститорското участие, организиране на прояви, създаване на академия и събиране на проекти.

Източник: www. manager.bg

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *