Възможности за турски фирми в България

Възможности за турски фирми в България

07 Февруари 2018,

Възможности за турски фирми в България

Възможности за турси фирми в България - Global Business Group

Търговско аташе на Г. Консулство на Р. Турия в Пловдив  М. Али Ердем, няколко дни след встъпването си в длъжност, посети офисите на Глобал Бизнес Груп.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, особено по отношение на италианските и турските компании, които вече присъстват в региона, и предимствата, произтичащи от използването на европейски средства. Бяха очертани някои възможни стратегии за засилване на потока от чуждестранни инвестиции в България.

По-конкретно фокусът беше поставен върху възможността в близките месеци да се организира  събитие за представяне на България в Турция, с цел привличане вниманието на местните компании и разкриване потенциала на българския пазар чрез засвидетелстване на турски и италиански оператори, които вече успешно инвестират в страната.