Влиза в сила постановлението за мярката в подкрепа на работниците в засегнатите от кризата български предприятия, станала известна като 60/40

Влиза в сила постановлението за мярката в подкрепа на работниците в засегнатите от кризата български предприятия, станала известна като 60/40

31.03.2020

От днес фирмите ще могат да подават документи за изплащане на компенсации по схемата

Правителството прие ПМС 55/30.03.2020 г.  за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 при която, държавата ще поеме изплащането на 60% от осигурителния доход на работниците, докато работодателите се задължават да изплащат другите 40%.

Първата част засяга секторите, които са затворени с изричната заповед на държавен орган и са непосредствено засегнати от кризата. Става дума за сектори като търговия на дребно, сухопътен и въздушен транспорт, хотелиерство, ресторантьорство, заведения, туристически агенции, прожектиране на филми, оорганизиране на събития, частни детски градини, култура, спортна дейност. Те ще ползват безусловната помощ от 60%, ако собствениците го пожелаят. Тя ще струва на ДОО 135 млн. лв. на месец и ще покрие над 289 000 работници.

Втората категория се отнася за всички икономически сектори с изключениe  на секторите – Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби. За компенсация могат да кандидатстват всички компании, които могат да докажат минимум спад от 20% в своите обороти спрямо резултатите си от март на миналата година.

Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

Срокът за разглеждане на исканията е 7 дни. В рамките на  5 дни след изтичането му фирмите ще могат да получат компенсациите.

Важно условие е работодателите да запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски. Проверките за истинността на обстоятелствата ще се извършват през цялата 2020г.

Подаването на документи ще се извършва по един от следните начини: ел. път с КЕП; с препоръчано писмо; на хартиен носител в Бюро по труда.

Пълен списък на изискуемите документи и начин на подаването им може да намерите тук:

https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/