Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

27.11.2019

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ стартира прием на документи за избор на изпълнители по нова ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в малките и средни предприятия(МСП). Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП,  да се улесни достъпа до  цифров ноу- хау и технологии с което да се  допринесе за развитието на бизнеса им.

Приема на документи за ИЗПЪЛНИТЕЛИ – доставчици на услуга,  стартира на 20.11.2019 г. и е отворен до 20.12.2019 г.

Повече подробности относно необходимите документи за изпълнители, може да откриете тук https://www.sme.government.bg/uploads/2019/11/Obiava_VSIKT.pdf

След одобрение Списъка с Доставчици на услуга, в началото нa 2020 г.  се очаква да стартира и приема на документи от МСП.

МСП, които  развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 ще могат да кандидатстват за два вида ваучери:

Ваучер – тип 1: фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС  за следните ИКТ услуги:

  • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
  • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2: с  фиксирана номинална стойност 20 000 лв. за следните 3 групи ИКТ услуги:

  • Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг;
  • Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
  • Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

Срокът на изпълнение на проекта на МСП е не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера.

Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

Общият бюджет на процедура е в размер  9 775 672.98 лв.

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги, включени в Списъка с участващите доставчици.

Глобал Бизнес Груп  ще информира своите клиенти  за всички условия относно изпълнението.