България облекчава мерките и правилата в Закона за насърчаване на инвестициите

България облекчава мерките и правилата в Закона за насърчаване на инвестициите

9 Октомври 2015,

България облекчава мерките и правилата в Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри промени в разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите, предназначен да облекчи тежестта падаща се върху инвеститорите, които кандидатстват за сертификат за инвестиция, съобщиха от пресцентъра на правителството на 7 октомври.
Промените уреждат възможността на инвеститора, кандидатстващ за сертификат, да посочи кои от изискваните данни да могат да бъдат намирани в публичните регистри.
Освен това, инвеститорите са освободени от задължението да подават документи, които веднъж са били подадени в Българската агенция за инвестиции, като част от други административни процедури.
Изискванията за условията, на които трябва да отговарят, за да получат стимули в размер на държавната помощ са оптимизирани- казват от правителството.
В проекта на постановлението се предвижда снемане на спецификата на обучението при изпълнението на програмата за помощи за обучение, допълват още в изявлението.
С новите правила се въвежда диференциран подход при разпределянето на средствата за частично подпомагане на инвеститора при разходите направени за негова сметка( в качеството си на работодател, задължителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване на служителите, приемани на работа в новите работни места).
Периодът, за който са отпуснати средства се различава в зависимост от географския район, в който се осъществява инвестиционният проект.
В общини, които за предходната година са имали по-висока безработица от средната за страната, срокът е 24 месеца, докато в други случаи – до 12 месеца.

Източник: sofiaglobe