ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

04 Юли 2017, ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ [docxpresso file=”https://globgroup.net/wp-content/uploads/2017/07/summary_innovation_bg.odt” comments=”true”]