Процедура: „Специфични обучения” - Индикативна дата на обявяване: Януари

Процедура: „Специфични обучения” - Индикативна дата на обявяване: Януари

27 Януари, 2017 Процедура: „Специфични обучения” – Индикативна дата на обявяване: Януари   Цел: повишаване производителността и адаптивността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на…