BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

19.10.2023 Коя е програмата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура: BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ Каква е целта на процедурата Предоставяне на помощ на предприятията за подобряване на здравословната и…

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

26 Април 2017, Коя е програмата: Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 Процедура: BG05MPOP001-1.021 “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”   Каква е целта на процедурата Целта на процедурата е…

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

20 Март 2016, Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“   Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд…