Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

02.12.2021 Очаква се общата сума на заемите по финансовия инструмент да надвиши 70 млн. лв. Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент…

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

18.03.2021 Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 г. бе одобрена от Комитета за наблюдение на програмата. Мерките и подмерките, които ще стартират през…