Процедури по 7 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат отворени през 2022 г.

Процедури по 7 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат отворени през 2022 г.

24.01.2022 Индикативната годишна работна програма за 2022 г., публикувана от Министерството на земеделието, предвижда прием на проектни предложения по следните подмерки: Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ Прием…

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

02.12.2021 Очаква се общата сума на заемите по финансовия инструмент да надвиши 70 млн. лв. Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент…

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

Индикативната годишна работна програма на ПРСР предвижда 494 млн. евро за приеми по 8 мерки и подмерки през 2021 г.

18.03.2021 Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 г. бе одобрена от Комитета за наблюдение на програмата. Мерките и подмерките, които ще стартират през…