BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

05 Декември 2017, BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ [docxpresso file=”https://globgroup.net/wp-content/uploads/2017/12/ресурс.ефект_бг.odt” comments=”true”]

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли

27 Януари, 2017 Процедура: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”- Индикативна дата на обявяване: Юли   Цел: повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработвне…