ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

04 Юли 2017, ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ [docxpresso file=”https://globgroup.net/wp-content/uploads/2017/07/summary_innovation_bg.odt” comments=”true”]

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

26 Април 2017, Коя е програмата: Оперативна програма: „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 Процедура: BG05MPOP001-1.021 “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”   Каква е целта на процедурата Целта на процедурата е…