Зам. министър Русинова: Схемата „Обучения и заетост“ по ОПРЧР приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

Зам. министър Русинова: Схемата „Обучения и заетост“ по ОПРЧР приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

2 ноември 2018, Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на…