НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ВАШИЯ БИЗНЕС!

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС!

28 Август 2017, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС!   По ОПИК: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ „Насърчаване на предприемачеството в области свързани с…