Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на на производственият капацитет в малките и средни предприятия“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на на производственият капацитет в малките и средни предприятия“

02 януари 2019, Каква е целта на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Виж…

ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ  ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП  ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

05 Май 2016, ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” ПОДГОТВЕНИ  ОТ ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП  ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ   Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ осигури  допълнителен ресурс на стойност…