„Глобал Бизнес Груп“ представи възможностите за Европейско финансиране пред членовете на „БУЛТИШ“

„Глобал Бизнес Груп“ представи възможностите за Европейско финансиране пред членовете на „БУЛТИШ“

23.01.2023 На 21.01.2023 в хотел Маркита, гр.Велинград, „Глобал Бизнес Груп“ взе участие в ежегодната среща на български и турски предприемачи, членове на Дружество „Бултиш“. В присъствието на около 20 предриемача,…

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

05.03.2021 В онлайн форум с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница…

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

28 Януари, 2017   Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.   ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ Процедура: „Транснационални и дунавски партньорства” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА За информация натиснете…