Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

05.03.2021 В онлайн форум с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница…

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.

28 Януари, 2017   Списък на основните процедури за Eвропейско финансиране предвидени през 2017 год.   ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ Процедура: „Транснационални и дунавски партньорства” – В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА За информация натиснете…